GARA E FOTOGRAFISË DHE TREGIMEVE / KONKURS ZA FOTOGRAFIJE I PRIČE

GARA E FOTOGRAFISË DHE TREGIMEVE Përshkrimi: GAIA është duke kërkuar fotorafi të shtëpive apo objekteve të ndryshme tradicionale si dhe tregime rreth ndërtimit të tyre , të ndodhura në pjesën lindore të Kosovës. Ne jemi në proces të identifikimit dhe hartëzimit të këtyre shtëpive dhe duam të mbedhim të dhëna në teknikën e ndërtimit dhe…

PDC – Permaculture Design Certificate course for peace activists and youth workers

PDC – Permaculture Design Certificate course for peace activists and youth workers 5th until 18th of November 2021 Bozevce, Kosovo GAIA Kosovo is inviting you to apply for a Permaculture Design Certificate (PDC) course which will take place in Kosovo, in Bozevce village, from 5th until 18th of November 2021. This PDC is part of the…

Call for pax: TC for organizing YEs, workcamps, group ESC on natural building

WaaMooM We are all Made out of Mud Call for youth workers, camp coordinators for 7 day training course in Bozevce, Kosovo  15th until 23rd of October 2021 Training course for organizing YEs, workcamps, group ESC and similar international groups on natural building will gather around 20 youth workers, group leaders and camp coordinators for…

Building with nature in mind – publication & posters

This is our first publication on natural building in Albanian and Serbian languges. It can be downloaded for free here: DORACAK I NDËRTIMIT NATYRAL GRADNJA S PRIRODOM NA UMU Information posters on natural building produced by the volunteers of GAIA. Bellow you can find posters about natural building, natural insulation, Rocket Mass Heater, Straw bale…